Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Taavet põgeneb vilistite juurde Ja Taavet mõtles südames: „Ühel päeval saan ma ometi otsa Sauli
 käe läbi; mul ei ole tõesti paremat kui põgeneda vilistite maale,
 siis tüdineb Saul mind edaspidi otsimast kõigist Iisraeli paigust ja
 nõnda ma pääsen tema käest.”

Ja Taavet võttis kätte ja läks, tema ja kuussada meest, kes olid
 koos temaga, Gati kuninga Aakise, Maoki poja juurde.

Ja Taavet jäi Aakise juurde Gatti, tema ja ta mehed, igaüks oma
 perega, Taavetil tema kaks naist: jisreellanna Ahinoam ja Abigail,
 karmellase Naabali naine.

Kui Saulile teatati, et Taavet oli põgenenud Gatti, siis ta ei
 otsinud teda enam.

Ja Taavet ütles Aakisele: „Kui ma nüüd olen armu leidnud sinu
 silmis, siis lase anda mulle paik ühes lagendikulinnas, et ma seal
 võiksin elada. Sest miks peaks su sulane elama koos sinuga
 kuningalinnas?”

Nii andis Aakis temale selsamal päeval Siklagi. Sellepärast on
 Siklag tänapäevani Juuda kuningate päralt.

Ja aega, mis Taavet elas vilistite maal, oli aasta ja neli kuud.
Taavet läks siis oma meestega ja nad tungisid kallale
 gesurlastele, girslastele ja amalekkidele, sest need olid maa
 elanikud muistsest ajast, kuni Suuri teelahkmeni ja kuni Egiptusemaani.

Ja Taavet hävitas maa ega jätnud elama ei meest ega naist; aga ta
 võttis lambad, kitsed, veised, eeslid, kaamelid ja riided, pöördus siis
 tagasi ja tuli Aakise juurde.

Ja kui Aakis küsis: „Eks te teinud täna röövretke?”, siis vastas
 Taavet: „Jah, Juuda Lõunamaale või Jerahmeeli Lõunamaale või
 keenlaste Lõunamaale.”

Taavet ei jätnud elama ei meest ega naist, et tuua neid Gatti,
 sest ta mõtles: „Muidu võiksid need meist jutustada ja öelda: Taavet
 tegi nõnda ja niisugune oli ta viis kogu selle aja, mil ta elas
 vilistite väljadel.”

Aga Aakis uskus Taavetit ja mõtles: „Ta on teinud ennast hoopis
 vastumeelseks oma rahva juures Iisraelis ja jääb igavesti mulle
 sulaseks.”