Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Taanieli raamatu lisadTaanieli lisad
3ASARJA PALVENad kõndisid keset tulelõõma, lauldes Jumalale ja kiites Issandat. 
Siis Asarja jäi seisma ja palvetas, avas keset tuld oma suu ja ütles: 
„Ole kiidetud, Issand,
 meie vanemate Jumal!
 Sinu nimi olgu
 ülistatud ja austatud igavesti! 

Sest sina oled õiglane kõiges,
 mis sa meile oled teinud.
 Kõik sinu teod on õiged,
 ja sirged on sinu teed,
 kõik sinu otsused on tõde. 

Sinu otsused on tõekohased kõiges,
 mis sa oled lasknud tulla
 meie ja meie vanemate püha linna
 Jeruusalemma peale.
 Sest tõe ja õigusega
 oled sa selle kõik lasknud tulla
 meie patu pärast. 

Sest meie oleme pattu teinud
 ja sinust taganedes Seadusest loobunud,
 oleme eksinud kõiges
 ega ole kuulanud sinu käske. 

Me ei ole meeles pidanud
 ega teinud nõnda,
 nagu sa oled käskinud meid teha,
 et meie käsi hästi käiks. 

Kõik, mis sa meie peale oled läkitanud,
 ja kõik, mis sa meile oled teinud,
 oled sa korda saatnud õiglast kohut mõistes. 

Sa oled meid andnud meie vaenlaste kätte,
 õelate, vihatud jumalasalgajate kätte,
 ja kuninga kätte, kes on
 kõige ülekohtusem ja kurjem kogu maailmas. 

Nüüd me ei tohi suudki lahti teha:
 häbi ja teotus on osaks saanud
 sinu sulastele ja neile,
 kes sind austavad. 

Ometi ära meid lõplikult hülga
 oma nime pärast
 ja ära tühista oma lepingut, 

ära võta meie pealt oma halastust
 Aabrahami, sinu sõbra pärast,
 ja Iisaki, sinu sulase pärast,
 ja Iisraeli, sinu püha pärast - 

neile oled sa tõotanud
 teha paljuks nende sugu
 nagu tähti taevas
 ja nagu liiva mererannas. 

Sest meid on tehtud, Issand,
 kõige väiksemaks kõigist rahvaist,
 ja me oleme tänapäeval alandatud
 kogu maailmas oma pattude pärast. 

Ja sellel ajal ei ole enam vürsti,
 ei prohvetit ega juhti,
 ei põletusohvrit ega tapaohvrit,
 ei roaohvrit ega suitsutusohvrit,
 ei paika sinu palge ees,
 kus võiksime ohverdada ja halastust leida. 

Aga ka murtud südame ja rõhutud vaimuga
 võetagu meid vastu,
 otsekui tooksime põletusohvriks jääri ja härgi
 ja kümneid tuhandeid lihavaid lambaid. 

Nõnda olgu meie ohver
 täna sinu palge ees,
 ja lepita oma järelkäijad,
 sest ei jää ju häbisse need,
 kes sinu peale loodavad. 

Nüüd me järgime sind kõigest südamest,
 kardame sind ja otsime sinu palet.
 Ära jäta meid häbisse, 

vaid talita meiega oma armu
 ja suure halastuse kohaselt! 

Päästa meid oma imetegude läbi
 ja austa oma nime, Issand! 

Ja häbenegu kõik,
 kes sinu sulastele teevad kurja,
 jäägu nad häbisse kogu oma väe ja vägevusega
 ja murtagu nende võim! 

Tundku nad, et sina oled Issand,
 ainus Jumal,
 ja austatud kogu maailmas!” 

Kuninga sulased, kes olid nad tulle visanud, kütsid ahju lakkamata maapigi ja tõrvaga, takkude ja hagudega. 
Ja leek tõusis ahju kohal neljakümne üheksa küünrani, 
levis ja põletas ahju ümber ära need kaldealased, kelleni see ulatus. 
Aga Issanda ingel oli laskunud alla ahju koos Asarja ja nendega, kes olid tema juures, ja ingel ajas tuleleegi ahjust välja 
ning tekitas ahju keskpaigas otse karastavalt puhuva tuule. Ja tuli ei puudutanud neid ega teinud neile ei valu ega viga.
 
  

KOLME MEHE KIITUSLAUL TULISES AHJUSSiis need kolm ahjus laulsid ja austasid ja kiitsid Jumalat nagu ühest suust, öeldes: 
„Ole kiidetud, Issand, meie vanemate Jumal,
 ole ülistatud ja ülendatud igavesti!
 Kiidetud olgu sinu auline püha nimi,
 üliväga ülistatud ja ülendatud ikka ja igavesti! 

Ole kiidetud oma püha auhiilguse templis
 ja ülistatud lauluga ning üliväga austatud igavesti! 

Ole kiidetud sina, kes sa keerubite peal istudes
 vaatad alla sügavikku,
 ole ülistatud ja ülendatud igavesti! 

Ole kiidetud oma kuningriigi aujärjel
 ja ülistatud lauluga ning ülendatud igavesti! 

Ole kiidetud taevavõlvil,
 kuulugu sulle laul ja austus igavesti! 

Kiitke, kõik Issanda teod, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, taevad, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, Issanda inglid, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kõik taevased veed, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kõik väehulgad, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, päike ja kuu, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, taevatähed, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kogu vihm ja kaste, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kõik tuuled, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, tuli ja lõõsk, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, pakane ja palavus, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kastetilgad ja lumehelbed, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, öö ja päev, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, valgus ja pimedus, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, jää ja külm, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, härmatis ja lumi, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, piksed ja pilved, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiida, maa, Issandat,
 laula talle ja ülenda teda igavesti! 

Kiitke, mäed ja kõrgendikud, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kõik maa taimed, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, mered ja jõed, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, allikad, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, mereloomad ja kõik vees liikujad, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kõik taeva linnud, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, kõik metsa- ja koduloomad, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, inimlapsed, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiida, Iisrael, Issandat,
 laula talle ja ülenda teda igavesti! 

Kiitke, Issanda preestrid, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, Issanda sulased, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, vagade vaimud ja hinged, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, pühad ja südamest alandlikud, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti! 

Kiitke, Hananja, Asarja, Miisael, Issandat,
 laulge talle ja ülendage teda igavesti!
 Sest tema on meid välja kiskunud surmavallast,
 tema on meid päästnud surmast.
 Tema on meid päästnud tulisest ahjust
 ja on meid välja toonud lõõmavast tulest. 

Tänage Issandat, sest tema on hea,
 sest tema heldus kestab igavesti! 

Kiitke kõik, kes kardate Issandat,
 jumalate Jumalat,
 laulge ja tänage,
 sest tema heldus kestab igavesti!”