Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
7Manitsus õigeks käitumiseks ühiskonnasÄra tee kurja, siis ei sünni kurja ka sinule! 
Hoidu ülekohtust, siis põgeneb see sinu juurest! 
Mu poeg, ära külva ülekohtu vagudesse,
 sest lõikama pead seda seitsmekordselt! 

Ära nõua Issanda käest ülemvalitsust
 ega kuningalt aujärge! 

Issanda ees ära pea ennast õigeks
 ja kuninga ees ära targuta! 

Ära püüa saada kohtumõistjaks:
 sina ehk ei suuda väärtegusid lõpetada;
 võib-olla kardad võimukandja palet
 ja annad oma õiglusele häbimärgi. 

Ära tee pattu linna elanike vastu
 ja ära alanda iseennast rahvahulga ees! 

Ära korda pattu,
 sest üheainsagi pärast
 ei jää sa karistuseta! 

Ära ütle:
 „Tema vaatab minu andide rohkuse peale,
 ja kui toon need Jumalale, Kõigekõrgemale,
 siis ta võtab need vastu.” 

Palvetades ära ole pelglik
 ja ära unusta almuste andmist! 

Ära pilka inimest, kellel on hingevalu,
 sest üks on, kes alandab ja ülendab! 

Ära külva valet oma venna vastu,
 ära tee seda ka oma sõbrale! 

Ära kunagi taha valet rääkida,
 sest sellega harjumine ei ole hea! 

Ära ole lobiseja vanade seltskonnas,
 ja oma palves ära korruta sõnu! 

Ära põlga töö vaeva, ära põlga põllutööd,
 mis on Kõigekõrgema poolt seatud! 

Ära lase ennast lugeda patuste kilda,
 pea meeles, et karistus ei viibi! 

Alanda oma hinge üliväga,
 sest tuli ja uss on jumalakartmatu karistuseks! 

Õigest perekonnaelustÄra vaheta sõpra raha vastu
 ega ausat venda Oofiri kulla vastu! 

Ära lahku targast ja heast naisest,
 sest tema armsus on ülem kui kuld! 

Ära tee paha ustavalt töötavale orjale
 ega palgalisele, kes annab oma hinge! 

Sinu hing armastagu mõistlikku orja,
 ära keela temale vabadust! 

On sul kariloomi, siis hoia neid,
 ja kui sulle on kasulik, siis pea neid edasi! 

Laste kasvatamisestOn sul lapsi, siis kasvata neid,
 ja pane nad tööle noorpõlvest alates! 

On sul tütreid, siis valva nende ihu
 ja ära näita neile liiga lahket nägu! 

Tütart mehele pannes sooritad suure teo,
 aga anna ta mõistlikule mehele! 

On sul meelepärane naine, siis ära hülga teda,
 aga põlatule ära ennast usalda! 

Vanemate austamisestAusta oma isa kõigest südamest
 ja ära unusta oma ema sünnitusvalusid! 

Pea meeles, et oled neist sündinud -
 ja kuidas sa tasud neile,
 mis nemad on sinule teinud? 

Ohvriannid Issanda teenreileKarda Issandat kõigest hingest
 ja austa tema preestreid! 

Armasta oma Loojat kõigest jõust
 ja ära jäta maha tema teenreid! 

Karda Issandat ja austa preestrit
 ja anna temale, nagu sind on kästud,
 osa uudseviljast, süüohvrist, tõstelõivust, pühitsusohvrist
 ja anna esmaand sellest, mis on püha! 

Vaeste ja abitute aitamisestSiruta oma käsi ka vaesele,
 et sinu õnnistus oleks täielik! 

Helde and kõigile elavaile -
 aga ka surnule ära keela heldust! 

Ära puudu nutjate juurest
 ja leina leinajatega! 

Ära kõhkle külastamast haiget inimest,
 sest kui sa seda teed, siis armastatakse sind! 

Kõigis tegudes mõtle oma lõpule,
 siis sa ei tee iialgi pattu!