Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
35OhverdamisestKes Seadusest kinni peab,
 toob rikkalikult ohvriande,
 käskude tähelepanija on tänuohvri tooja. 

Kes heategu tasub, toob roaohvri,
 ja almuste andja ohverdab kiitusohvri. 

Loobumine kurjast on Issandale meelepärane
 ja loobumine ülekohtust on lepitusohver. 

Ära ilmu Issanda palge ette tühjade kätega,
 sest see kõik on käsu kohaselt! 

Õige inimese ohvriand teeb altari rasvaseks
 ja selle lõhn meeldib Kõigekõrgemale. 

Õige mehe ohver on armas
 ja tema meenutusohvrit ei unustata. 

Austa Issandat heatahtliku silmaga
 ja ära vähenda oma käte esmaande! 

Andes ole alati rõõmsa näoga
 ja pühitse kümnist hea meelega! 

Anna Kõigekõrgemale, nagu tema on andnud,
 heatahtliku silmaga ja käe jõu kohaselt! 

Sest Issand on tasuja
 ja tema tasub sulle seitsmekordselt. 

Jumala õiglusestÄra püüa anda meelehead,
 sest tema ei võta seda vastu,
 ja ära looda väära ohvri peale, 

sest Issand on kohtumõistja
 ja ükski ei ole auline tema ees. 

Tema ei eelista kedagi vaeste vastu,
 vaid võtab kuulda rõhutute palveid. 

Tema ei põlga vaeslapse anumist
 ega lesknaist, kui see oma kaebed kuuldavale toob. 

Eks lesknaisel voola pisarad palgeil,
 ja eks ta süüdista seda, kes neid on põhjustanud? 

Kes Jumalat kogu südamega teenib, võetakse vastu,
 ja tema palve ulatub pilvedeni. 

Alandliku palve tungib pilvest läbi,
 enne kui see on pärale jõudnud,
 ei ole tal lohutust, 

ta ei lõpeta,
 enne kui Kõigekõrgem tähele paneb,
 õiglaselt kohut mõistab ja õigust teeb. 

Jah, Issand ei viivita
 ega ole pikameelne halastamatute vastu, 

kuni ta on nende niuded purustanud
 ja paganaile kätte maksnud, 

kuni ta on hävitanud vägivallatsejate jõugu
 ja murdnud ülekohtuste valitsuskepi, 

kuni ta on tasunud igaühele tema tegude järgi
 ja inimeste töö nende kavatsuste kohaselt, 

kuni ta on toonud õiguse oma rahvale
 ja on teda oma halastusega rõõmustanud. 

Tema halastus on armas ahastuse päevil,
 just nagu vihmapilved põua ajal.