Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Kindlameelsusest ja enesevalitsusest Sest seesugune pärib halva nime, häbi ja teotuse - nõndasamuti ka kahekeelne patune.
Hoiatus ohjeldamatuse eest Ära lase ennast eksitada himust, et see ei rüüstaks su hinge otsekui härg:
sa sööd oma lehed ja hävitad oma viljad ning jätad iseenese kuivanud puuks.
Kõlvatu hing hävitab inimese, kelle sees ta on, ja teeb ta vaenlaste naerualuseks.
Õigest ja valest sõprusest Sõbralik suu teeb enesele palju sõpru ja hästi kõnelev keel saab palju häid vastuseid.
Olgu küll palju neid, kes sinuga rahus elavad, aga üksainus tuhandeist olgu sulle nõuandjaks!
Kui leiad enesele sõbra, siis pane ta proovile ja ära teda otsekohe usalda!
Sest mõni on küll sõber, niikaua kui temale meeldib, aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg.
Mõni sõber muutub vaenlaseks ja avalikustab riiu sinule teotuseks.
Mõni on sõber lauakaaslasena, aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg:
sinu õnnepõlves sarnaneb ta sinuga ja kohtleb siiralt sinu kodakondseid,
aga kui su käsi halvasti käib, siis on ta sinu vastu ja peidab ennast sinu palge eest.
Vaenlastest hoia eemale ja sõprade ees ole valvel!
Ustav sõber on võimas kaitse, kes leiab selle, leiab varanduse.
Ustav sõber on asendamatu ja miski ei kaalu üles tema väärtust.
Ustav sõber on elu võlurohi, ja kes Issandat kardavad, leiavad niisuguse.
Kes Issandat kardab, peab õiget sõprust, ja missugune ta ise on, niisugune on ka tema ligimene.
Manitsus tarkuse taotlemiseks Laps, juba noorpõlves taotle haridust, siis leiad tarkust kuni raugaeani!
Astu selle juurde otsekui kündja ja külvaja ja oota selle häid vilju! Selles töös on küll natuke vaeva, aga juba varsti saad sa süüa saaki.
Jah, väga vaevaline on see harimatuile ja jõuetu ei püsi selle juures.
See on tema peal raske katsekivina ja ta viskab selle ära jalamaid.
Sest tarkus on oma nime kohane, temast ei saa paljud aru.
Kuule, laps, ja võta vastu minu ettepanek ning ära põlga minu nõuannet!
Pane oma jalad tarkuse kammitsaisse ja kael tema kaelarauda!
Painuta oma õlgu ja kanna teda, ja ära tõrgu tema köidikute vastu!
Mine tema juurde kogu hingega ja püsi tema teedel kõigest jõust!
Otsi ja uuri, siis ta saab sulle tuttavaks, ja kui ta sul käes on, siis ära teda lahti lase!
Tarkuse kasust Sest lõpuks sa leiad tarkuses rahu ja ta saab sulle rõõmuks.
Siis on tema ahelad sulle tugevaks kaitseks ja tema kaelarauad aurüüks.
Sest temal on kuldehe peas ja mähiseks sinine side.
Aurüüna sa kannad teda ja paned kui rõõmupärja enesele pähe.
Kui tahad, laps, siis õpetatakse sind, ja kui annad oma hinge, saad teadjaks!
Kui armastad kuulata, siis õpid, ja kui pöörad oma kõrva, saad targaks.
Astu vanemate hulka, ja kes tark on, sellega seltsi!
Kõiki jumalikke kuulutusi kuula meelsasti ja mõistlikud õpetussõnad ärgu jäägu sinust eemale!
Kui näed arusaajat, siis mine aegsasti tema juurde ja sinu jalg kulutagu tema lävesid!
Pea meeles Issanda korraldusi ja tema käskude pärast ole alati mures! Tema kinnitab sinu südant ja sinu tarkuseihalus leiab rahuldust.