Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
28Jumal on uskliku varjupaikTaaveti laul.
 Sinu poole, Issand, ma hüüan, mu kalju!
 Ära pöördu vaikides minust eemale,
 et ma su vaitolemise tõttu
 ei saaks nende sarnaseks,
 kes lähevad alla hauda! 

Kuule mu anumise häält,
 kui ma kisendan su poole,
 kui ma tõstan oma käed
 su pühamu pühima paiga poole! 

Ära rebi mind ära koos õelatega
 ja nurjatuse tegijatega,
 kes räägivad oma ligimestega rahust,
 kuigi nende südames on kurjus! 

Anna neile nende tegemist mööda
 ja nende kurje tegusid mööda;
 nende kätetöö järgi anna neile,
 tasu neile kätte nende tegu mööda! 

Sest nad ei pane tähele
 Issanda tegemisi ega tema kätetööd.
 Kiskugu tema nad maha
 ja ärgu ta ehitagu neid enam üles! 

Kiidetud olgu Issand,
 sest ta on kuulnud mu anumise häält! 

Issand on mu tugevus ja mu kilp,
 tema peale lootis mu süda
 ja ma sain abi.
 Sellepärast ilutseb mu süda
 ja ma tänan teda oma lauluga. 

Issand on neile tugevuseks.
 Ta on oma võitud mehe võidusaamise kindlustus. 

Päästa oma rahvas
 ja õnnista oma pärisosa;
 hoia neid nagu karjane
 ja kanna neid igavesti!