Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
47Paabeli langemineAstu alla ja istu põrmu,
 neitsi, Paabeli tütar!
 Istu maha aujärjeta,
 kaldealaste tütar!
 Sest enam ei nimetata sind
 õrnaks ja hellitatuks. 

Võta käsikivi ja jahvata jahu;
 pane loor ära, tõsta seelikuserv üles,
 paljasta sääred, kahla läbi jõgede! 

Su häbe paljastatakse,
 sinugi häbistust nähakse.
 Mina tasun kätte ega lase manguda kedagi,
 ütleb meie lunastaja, 

kelle nimi on vägede Issand,
 Iisraeli Püha. 

Istu vaikselt ja mine pimedusse,
 kaldealaste tütar,
 sest enam ei nimetata sind
 kuningriikide käskijannaks! 

Mina vihastasin oma rahva peale,
 teotasin oma pärisosa
 ja andsin nad su kätte;
 sina ei osutanud neile halastust,
 raugalegi panid peale oma üliränga ikke 

ja ütlesid: „Ma olen igavesti käskijanna.”
 Sa ei võtnud neid asjaolusid südamesse
 ega mõelnud, kuidas see lõpeb. 

Aga kuule nüüd seda, sa himur,
 kes elad muretult,
 üteldes südames:
 „Mina, ja ei keegi muu!
 Mina ei ela lesena
 ega tunne lastetust!” 

Ent äkki ühel päeval
 on need mõlemad sul käes:
 lastetus ja lesepõlv.
 Need tabavad sind täiel jõul,
 hoolimata su paljudest nõidustest,
 hoolimata su suurest lausumisvõimest. 

Sa olid oma kurjuses julge
 ja ütlesid:
 „Ükski ei näe mind!”
 Su tarkus ja su teadmised
 eksitasid sind
 ja sa ütlesid südames:
 „Mina, ja ei keegi muu!” 

Seepärast tabab sind õnnetus,
 mida sa ei oska eemale manada;
 su peale langeb hukatus,
 mida sa ei suuda tõrjuda;
 äkitselt tuleb su üle torm,
 mida sa ei aimagi. 

Astu ometi ette oma lausumiste
 ja oma paljude nõidustega,
 millega sa ennast oled väsitanud
 noorpõlvest peale;
 võib-olla sa suudad abi tuua,
 võib-olla hirmutada! 

Sa oled ennast väsitanud
 oma paljude nõuandjatega;
 astugu nad ometi ette
 ja päästku sind,
 taevatundjad, tähtede seletajad,
 kes kuulutavad iga noorkuu ajal,
 mis sulle juhtub. 

Vaata, need on otsekui kõrred,
 tuli põletab need;
 nad ei suuda päästa oma hinge
 leegi võimusest.
 See ei ole söelõõm soojenduse tarvis
 ega tulepaistus, mille ees istuda. 

Nõnda käib su nõidujate käsi,
 kelle pärast sa oled vaeva näinud
 noorpõlvest peale:
 igaüks vaarub omale poole,
 ükski ei päästa sind.