Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jesaja
13Paabeli hukkumise ennustusEnnustus Paabeli kohta, Jesaja, Aamotsi poja poolt nähtud: 
Tõstke lipp lagedale mäele,
 hüüdke neile valjusti,
 viibake käega,
 et nad läheksid sisse
 suurte isandate väravaist! 

Ma olen andnud käsu oma pühitsetuile,
 olen juba oma vihale appi kutsunud sangarid,
 kes võivad suurustada minu suurusest. 

Kuule! Mägedes on mürin,
 rahvahulkade kõmin.
 Kuule! Kuningriikide,
 kogunenud paganate lärm.
 Vägede Issand vaatab üle sõjaväge. 

Nad tulevad kaugelt maalt,
 taevarannalt,
 Issand ja tema sajatuse relvad,
 hävitama kogu maad. 

Ulguge, sest Issanda päev on ligidal,
 see tuleb kui hävitus Kõigeväeliselt! 

Seepärast lõtvuvad kõik käed
 ja kõik inimsüdamed löövad araks. 

Nad kohkuvad.
 Vaevused ja valud haaravad neid,
 nad vaevlevad otsekui sünnitaja.
 Üks vaatab teisele jahmunult otsa,
 nende palged on tulipunased. 

Vaata, Issanda päev tuleb hirmsana,
 raevu ja tulise vihaga,
 et tühjendada maa
 ja hävitada sealt patused. 

Sest taevatähed,
 nende hulgas Vardatähed,
 ei kiirga enam valgust,
 päike on tõustes pime
 ja kuu ei anna oma valget. 

Mina tasun ilmamaale ta kurjuse
 ja õelatele nende süü,
 mina lõpetan ülbete kõrkuse
 ja alandan võimutsejate upsakuse. 

Mina teen inimesed kallimaks puhtast kullast,
 inimlapse kallimaks Oofiri kullast. 

Seepärast ma panen taevad vankuma
 ja maa vappub paigast
 vägede Issanda raevus
 tema tulise viha päeval. 

Ja otsekui peletatud gasell
 või kari, keda keegi ei aja kokku,
 pöördub igaüks oma rahva juurde
 ja põgeneb igaüks oma maale. 

Kõik, keda leitakse, torgatakse läbi,
 ja iga põgenik langeb mõõga ees. 

Nende lapsed rebitakse tükkideks
 nende eneste nähes,
 nende kojad rüüstatakse,
 nende naised teotatakse. 

Vaata, ma kihutan nende vastu meedlased,
 kes ei hooli hõbedast ega himusta kulda. 

Nende ammud purustavad poisse,
 neil ei ole halastust ihuvilja vastu,
 laste pärast nende silm ei kurvasta. 

Ja Paabel, kuningriikide ehe,
 kaldealaste kõrk toredus,
 saab Soodoma ja Gomorra sarnaseks,
 mis Jumal segi paiskas. 

Seda ei asustata enam iialgi
 ega elata seal põlvest põlve;
 ei löö sinna araablane telki üles
 ega puhka seal karjased karja. 

Vaid seal lebavad kurjad vaimud
 ja nende kojad on täis öökulle;
 seal asuvad jaanalinnud
 ja karglevad sikujalgsed paharetid. 

Ta tornides uluvad kurjad vaimud
 ja lusthooneis šaakalid.
 Tema aeg on liginemas
 ja tema päevi ei pikendata.