Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeremija
49Ennustus ammonlaste kohtaAmmonlaste kohta:
 Nõnda ütleb Issand:
 „Kas Iisraelil ei ole poegi
 või ei ole tal pärijat?
 Miks Milkom on pärinud Gaadi
 ja ta rahvas on asunud selle linnadesse? 

Seepärast, vaata, päevad tulevad,
 ütleb Issand,
 mil ma toon kuuldavale sõjahüüu
 ammonlaste Rabba + Rabba, praegune Amman, oli ammonlaste pealinn.   vastu:
 see muutub hüljatud rusuhunnikuks
 ja selle tütarlinnad põlevad tules.
 Siis pärib Iisrael oma pärijad,
 ütleb Issand. 

Ulu, Hesbon, sest Ai hävitatakse!
 Kisendage, Rabba tütred,
 rõivastage end kotiriidesse!
 Tehke leinakaebust ja uidake müüridel,
 sest Milkom läheb vangi
 koos oma preestrite ja vürstidega! 

Miks sa kiitled orgudest,
 et su org voolab üle,
 sa taganenud tütar,
 lootes oma varanduste peale:
 „Kes tuleb mulle kallale?” 

Vaata, ma toon sulle hirmu
 kõigilt su naabreilt,
 ütleb Issand, vägede Issand,
 ja teid pillutatakse laiali,
 igaüks omale poole,
 ja keegi ei kogu põgenikke. 

Aga pärast seda pööran ma
 ammonlaste vangipõlve,
 ütleb Issand.” 

Ennustus Edomi kohtaEdomi kohta:
 Nõnda ütleb vägede Issand:
 „Kas ei ole enam tarkust Teemanis?
 Kas on mõistlikel kadunud nõu?
 Kas nende tarkus on saanud tühjaks? 

Põgenege, pöörduge, pugege sügavale peitu,
 Dedani elanikud!
 Sest ma toon Eesavile õnnetuse,
 tema karistusaja. 

Kui sulle tulevad viinamarjakorjajad,
 ei jäta nad järelnoppimiseks midagi järele.
 Kui öösel tulevad vargad, varastavad nad
 just nõndapalju, kui nad tahavad. 

Jah, mina ise paljastan Eesavi,
 avastan tema peidupaigad
 ja ta ei saa ennast peita.
 Hävitatakse tema sugu
 ja ta vennad ja naabrid -
 ja teda ei ole enam. 

Jäta oma vaeslapsed minu elatada
 ja su lesknaised lootku minu peale! 

Sest nõnda ütleb Issand: Vaata, ka need, kelle kohus ei olekski juua seda karikat, peavad jooma, ja sina peaksid jääma karistuseta? Sina ei jää karistuseta, vaid sa pead tõesti jooma! 
Sest ma olen vandunud iseenesele, ütleb Issand, et Bosra saab hirmutuseks, teotuseks, kõleduseks ja needuseks, ja kõik ta tütarlinnad muutuvad igavesti varemeiks. 
Ma olen Issandalt kuulnud sõnumit,
 et käskjalg on läkitatud rahvaste juurde:
 „Kogunege ja tulge temale kallale
 ning hakake sõdima!” 

Sest vaata, ma teen su
 pisikeseks rahvaste keskel,
 põlatuks inimeste seas. 

Sind on petnud su kardetavus,
 su südame ülbus,
 kes elad kaljulõhedes,
 valitsed kõrgeid künkaid.
 Kuigi sa pesitseksid kõrgel
 nagu kotkas,
 tooksin ma su sealt alla,
 ütleb Issand. 

Ja Edom muutub jubeduseks: igaüks, kes läheb sealt mööda, kohkub ja mõnitab teda kõigi tema nuhtluste pärast. 
Otsekui Soodoma ja Gomorra ja nende naabrite segipaiskamise järel, ütleb Issand, nõnda ei ela seal keegi ega asugi sinna inimlaps. 
Vaata, otsekui lõvi kargab Jordani padrikust lokkavale karjamaale, nõnda ajan ma tema sealt äkitselt ära, ja selle, kes on valitud, panen ma sinna valitsejaks. Sest kes on minu sarnane? Ja kes võib mind kutsuda kohtusse? Ja kes on karjane, kes võiks seista minu vastu? 
Seepärast kuulge Issanda nõu, mida ta on pidanud Edomi vastu, ja tema mõtteid, mida ta on mõlgutanud Teemani elanike vastu: tõesti, kõige pisemgi lammas veetakse ära; tõesti, nende karjamaa jääb tühjaks nende eneste pärast. 
Nende langemise mürinast väriseb maa, hädakisa kaja kostab Kõrkjamereni. 
Vaata, ta tõuseb üles ja lendab nagu kotkas ja laotab oma tiibu Bosra kohal; ja sel päeval on Edomi kangelaste süda otsekui lapsevaevas oleval naisel.” 
Ennustus Damaskuse kohtaDamaskuse kohta:
 „Häbisse jäävad Hamat ja Arpad,
 sest nad kuulevad halba sõnumit;
 nad voogavad nagu rahutu meri,
 mis ei jää vaikseks. 

Damaskus muutub araks,
 pöördub põgenema,
 teda haarab hirm;
 teda valdab ahastus ja valu
 nagu sünnitajat. 

Kuidas küll on maha jäetud
 see ülistatud linn, mu rõõmulinn! 

Jah, tema turgudel langevad
 ta noored mehed
 ja sel päeval hukkuvad
 kõik sõjamehed,
 ütleb vägede Issand. 

Ja ma süütan Damaskuse müüridesse tule,
 et see põletaks Ben-Hadadi paleed.” 

Ennustus Keedari ja Haasori kohtaKeedari ja Haasori kuningriikide kohta, mis Paabeli kuningas Nebukadnetsar vallutab: Nõnda ütleb Issand:
 „Tõuske, minge kallale Keedarile
 ja hävitage idamaalased! 

Nende telgid ja karjad võetakse ära,
 nende telgivaibad ja kõik nende riistad;
 neilt viiakse nende kaamelid
 ja neile hüütakse:
 „Hirm on igal pool!” 

Põgenege, rännake kaugele,
 pugege sügavale,
 Haasori elanikud!
 ütleb Issand.
 Sest Paabeli kuningas Nebukadnetsar
 on pidanud nõu teie vastu
 ja on mõlgutanud mõtteid. 

Tõuske, minge kallale muretule rahvale,
 kes elab julgesti, ütleb Issand;
 tal ei ole uksi ega riive,
 ta elab üksinda. 

Nende kaamelid jäävad riisutavaiks
 ja nende veiste hulk võitjate saagiks;
 ma pillutan need pöetudoimulised
 kõigi tuulte poole
 ja toon neile igast küljest õnnetuse,
 ütleb Issand. 

Ja Haasor jääb šaakalite pesapaigaks,
 igavesti laastatuks.
 Keegi ei ela seal
 ega asugi sinna inimlaps.” 

Ennustus Eelami kohtaIssanda sõna, mis tuli prohvet Jeremijale Eelami kohta Juuda kuninga Sidkija valitsemise alguses; ta ütles: 
„Nõnda ütleb vägede Issand:
 Vaata, ma murran Eelami ammu,
 nende peamise jõu. 

Ma toon Eelami vastu neli tuult
 neljast taevakaarest;
 ja ma hajutan nad kõigi nende tuulte kätte
 ega ole rahvast,
 kelle juurde ei tule Eelami hajutatud. 

Ma hirmutan eelamlasi
 nende vaenlaste ees,
 nende hinge püüdjate ees
 ja toon neile õnnetuse -
 oma tulise viha,
 ütleb Issand;
 ja ma läkitan mõõga neile järele,
 kuni olen teinud neile lõpu. 

Ja ma asetan oma aujärje Eelamisse
 ning hävitan sealt kuninga ja vürstid,
 ütleb Issand. 

Aga viimseil päevil
 ma pööran Eelami vangipõlve,
 ütleb Issand.”