Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeremija
23Pillutatud Iisrael kogutakse oma maaleHäda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjamaa lambaid, ütleb Issand! 
Seepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal, karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda: Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand. 
Ja ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju. 
Ja ma sean neile karjased ning nood karjatavad neid; siis nad enam ei ehmu ega karda, ja ühtegi neist ei jää vajaka, ütleb Issand. 
Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand,
 mil ma lasen tõusta Taavetile
 ühe õige võsu;
 tema valitseb kui kuningas
 ja talitab targasti,
 tema teeb maal
 õigust ja õiglust. 

Tema päevil päästetakse Juuda
 ja Iisrael elab julgesti;
 ja see on nimi, millega teda hüütakse:
 „Issand, meie õigus”. + Salmides 5 ja 6 korduvalt esinev sõna 'õige' viitab Juuda kuninga Sidkija nimele, mis tähendab 'Issand on mu õigus'.   

Seepärast, vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil enam ei öelda: „Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi Iisraeli lapsed ära Egiptusemaalt”, 
vaid: „Nii tõesti kui elab Issand, kes tõi ja juhtis Iisraeli soo järglased koju põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ma olin nad ajanud.” Ja nad hakkavad elama oma maal. 
Valeprohvetid mõistetakse hukkaProhvetite kohta:
 Mu süda on murdunud rinnus,
 kõik mu luud-liikmed värisevad;
 ma olen nagu joobnud mees,
 nagu veinist vallutatu -
 Issanda ees
 ja tema pühade sõnade ees. 

Sest maa on täis abielurikkujaid.
 Jah, maa leinab needuse pärast,
 karjamaad kõrbes on kuivanud;
 nende püüdlused on kurjad
 ja nende jõuks on ebaõiglus. 

Niihästi prohvet kui preester
 on jumalakartmatu;
 koguni omaenese kojast olen ma leidnud
 nende kurjust, ütleb Issand. 

Seepärast on nende tee neile
 otsekui libastuskohaks pimeduses:
 neid tõugatakse ja nad langevad seal,
 sest ma toon neile õnnetuse,
 nende karistusaasta, ütleb Issand. 

Ka Samaaria prohvetite juures
 nägin ma jõledust:
 nad kuulutasid prohvetlikult
 Baali nimel ja eksitasid
 mu rahvast Iisraeli. 

Aga Jeruusalemma prohvetite juures
 nägin ma kohutavaid asju:
 abielurikkumist ja valelikku eluviisi.
 Nad julgustavad kurjategijaid,
 et ükski ei pöörduks oma kurjusest.
 Nad kõik on mulle nagu Soodom
 ja Jeruusalemma rahvas on nagu Gomorra. 

Seepärast ütleb vägede Issand prohvetite kohta nõnda:
 Vaata, ma söödan neid koirohuga
 ja joodan mürgiveega,
 sest Jeruusalemma prohveteist
 on jumalakartmatus levinud kogu maale. 

Nõnda ütleb vägede Issand:
 Ärge kuulake nende prohvetite sõnu,
 kes teile prohvetlikult kuulutavad -
 nad ainult tüssavad teid tühiste lootustega:
 nad räägivad oma südame kujutlustest,
 mitte Issanda suust. 

Nad ütlevad ühtepuhku mu laimajaile:
 „Issand on öelnud: Teil on rahu!”
 Ja igaühele, kes käib oma südame paadumuses,
 nad ütlevad: „Teile ei tule õnnetust!” 

Aga kes neist on olnud osaduses Issandaga
 ja on näinud ning kuulnud tema sõna?
 Kes on tähele pannud ja kuulnud tema sõna? 

Vaata, Issanda torm, tema raev puhkeb,
 ja keeristorm keerutab üle õelate pea. 

Issanda viha ei pöördu enne,
 kui ta on teoks teinud ja korda saatnud
 oma tahtmise.
 Viimseil päevil te mõistate seda hästi. 

Mina ei ole neid prohveteid läkitanud,
 vaid nad ise jooksevad;
 mina ei ole neile rääkinud,
 vaid nad ise kuulutavad prohveti kombel. 

Kui nad oleksid olnud osaduses minuga,
 siis nad kuulutaksid mu rahvale minu sõnu
 ning pööraksid neid nende kurjadelt teedelt
 ja kurjadest tegudest. 

Kas ma ainult ligidal olen Jumal,
 ütleb Issand,
 aga kaugemal ei olegi Jumal? 

Kas saab keegi ennast peita peidupaikadesse,
 ilma et mina teda näeksin? ütleb Issand.
 Kas see pole mina, kes täidab taeva ja maa? ütleb Issand. 

Ma olen kuulnud, mida räägivad need prohvetid, kes minu nimel kuulutavad valet, öeldes: „Ma nägin und, ma nägin und!” 
Kui kaua see kestab? Ons midagi südames neil prohveteil, kes kuulutavad valet ja kes avaldavad oma südame pettekujutlusi, 
kes mõtlevad oma unenägudega, mida nad üksteisele jutustavad, panna mu rahva unustama minu nime, nõnda nagu nende vanemad unustasid minu nime Baali pärast? 
Prohvet, kellel on olnud unenägu, jutustagu oma unenägu, aga kellel on minu sõna, kõnelgu mu sõna kui tõde!
 Mis on õlgedel tegemist
 puhta viljaga? ütleb Issand. 

Eks mu sõna ole nagu tuli,
 ütleb Issand,
 või nagu vasar, mis purustab kalju? 

Sellepärast, vaata, ütleb Issand, olen ma prohvetite vastu, kes varastavad üksteiselt minu sõnu. 
Vaata, ma olen prohvetite vastu, ütleb Issand, kes pruugivad omaenese keelt ja ütlevad: „Issand ütleb.” 
Vaata, ma olen nende vastu, kes prohvetlikult kuulutavad vääri unenägusid, ütleb Issand, ja jutustavad neid ning eksitavad mu rahvast oma valede ja kelkimistega. Ometi ei ole mina neid läkitanud ega käskinud ja nad ei too sellele rahvale mingit kasu, ütleb Issand. 
Ja kui see rahvas või prohvet või preester sinult küsib, öeldes: „Mis on Issanda ennustus?” + Algtekstis olev sõna massa tähendab nii 'sõna', 'ennustus' kui 'koorem'.  , siis vasta neile: „Te olete mulle koormaks ja ma tõukan teid ära, ütleb Issand.” 
Ja seda prohvetit ja preestrit ja rahvast, kes ütleb: „Issanda ennustus”, seda meest ja tema sugu ma nuhtlen. 
Igaüks küsigu oma naabrilt ja vennalt nõnda: „Mis Issand kostis?” või: „Mis Issand rääkis?” 
Aga Issanda ennustust ärge enam nimetage, sest igaühele saab koormaks omaenese sõna, sellepärast et te väänate elava Jumala, vägede Issanda, meie Jumala sõnu! 
Küsi prohvetilt nõnda: „Mis Issand sulle kostis?” või: „Mis Issand sulle rääkis?” 
Aga kui te ütlete: „Issanda ennustus”, siis ütleb Issand nõnda: Kuna te ütlete selle sõna: „Issanda ennustus” - mina aga olen läkitanud teile ütlema: Ärge öelge: „Issanda ennustus” -, 
vaata, seepärast ma siis tõstan teid tõesti üles ning tõukan teid ja linna, mille ma andsin teie vanemaile, oma palge eest ära. 
Ja ma panen teie peale igavese teotuse ja igavese häbi, mida ei unustata.”