Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
32Nutulaul vaarao pärast Ja kaheteistkümnendal aastal, kaheteistkümnenda kuu
 esimesel päeval tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:

„Inimesepoeg, alusta nutulaulu vaarao, Egiptuse kuninga
 pärast ja ütle talle:
 Rahvaste lõvi, sa pead vaikima! Sa olid küll nagu krokodill jõgedes ja purskasid puristades; sa segasid oma jalgadega vett ja tegid sogaseks nende jõed.

Nõnda ütleb Issand Jumal: Ma laotan su peale oma võrgu paljude rahvaste hulgaga ja nad tõmbavad sind üles minu noodas.
Ma jätan su maa peale, viskan su lagedale väljale; ma panen su peale elama kõik taeva linnud ja toidan sinuga kogu maa loomi.
Ma loobin su liha mägede peale ja täidan su raipega orud.
Ma kastan maad sellega, mis sinust voolab, su verega kuni mägedeni, ja ojad saavad sind täis.
Ma katan taevad, kui ma su kustutan, ja teen nende tähed tumedaks; ma katan pilvega päikese ja teen, et kuu ei anna oma valgust.
Kõik taevast paistvad valgused teen ma su kohal tuhmiks ja ma panen su maale pimeduse, ütleb Issand Jumal.

  Ma teen murelikuks paljude rahvaste südamed, kui ma viin su
 hävingu rahvaste sekka, maadesse, mida sa ei tunne.

Ma lasen sinu pärast ehmuda paljusid rahvaid ja sinu
 pärast haarab nende kuningaid hirm, kui ma vehin
 nende ees oma mõõgaga; nad värisevad iga silmapilk, igaüks oma
 hinge pärast su langemispäeval.


  Sest nõnda ütleb Issand Jumal: Paabeli kuninga mõõk tuleb sulle kallale.
Kangelaste mõõkade läbi lasen ma langeda su hiilguse - nad kõik on julmimad rahvaste seas. Nad kaotavad Egiptuse kõrkuse ja kogu selle hiilgus hävitatakse.
Ja ma hävitan kõik selle loomad suurte vete äärest: neid vesi ei sega enam inimjalg ega kariloomade sõrad.
Siis ma lasen selgida nende veed ja panen nende jõed õlina voolama, ütleb Issand Jumal.
Kui ma teen Egiptusemaa lagedaks ja maa saab paljaks kõigest, mis seal on, kui ma kõik, kes seal elavad, maha löön, siis nad tunnevad, et mina olen Issand.

  See on nutulaul ja nii seda lauldakse. Rahvaste tütred
 laulavad seda Egiptuse ja kogu selle hiilguse pärast - nii nad
 laulavad seda, ütleb Issand Jumal.”

Ja kaheteistkümnendal aastal, esimese kuu
 viieteistkümnendal päeval tuli mulle Issanda sõna; ta ütles:


  „Inimesepoeg, kaeba Egiptuse hiilguse pärast, saada see ja vägevate rahvaste tütred maa sügavustesse haudaläinute juurde!
Kellest oled sa nüüd veel meelepärasem? Astu alla ja heida magama ümberlõikamatute juurde!

  Nad langevad mõõgaga mahalöödute keskele. Mõõk on antud.
 Tõmmake alla tema ja kogu ta hiilgus!

Vägevad kangelased räägivad surmavallast tema ja ta
 abistajate puhul: „Nad on tulnud alla, nad lamavad, need
 ümberlõikamatud ja mõõgaga mahalöödud.”

Seal on Assur ja kogu ta jõuk, tema ümber on nende hauad;
 need kõik on maha löödud, langenud mõõga läbi,

nende hauad on augu sügavaimas põhjas; tema jõuk on ümber
 ta haua; need kõik on maha löödud, mõõga läbi langenud, kes
 tekitasid hirmu elavate maal.

Seal on Eelam ja kogu ta toredus ümber ta haua, need kõik
 on maha löödud, mõõga läbi langenud, ümberlõikamatuna on
 astunud alla maa sügavustesse need, kes tekitasid hirmu elavate maal;
 nad kannavad oma häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda.

Mahalöödute keskele on antud ase temale ja kõigile ta
 väehulkadele; tema ümber on ta hauad. Kõik need ümberlõikamatud on
 mõõgaga maha löödud, sest nende pärast tekkis hirm elavate maal;
 nad kannavad oma häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda; ta
 on pandud mahalöödute keskele.

Seal on Mesek, Tubal ja kogu ta väehulk; tema ümber on ta
 hauad; kõik need ümberlõikamatud on mõõgaga maha löödud, sest
 nende pärast tekkis hirm elavate maal.

Nad magavad koos muiste langenud kangelastega, kes
 läksid alla surmavalda oma relvadega, kelle mõõgad pandi neile
 pea alla ja kelle patud on nende luude peal; sest elavate maal
 oli hirm nende kangelaste ees.

Sindki murtakse ümberlõikamatute keskel ja sa pead magama
 koos mõõgaga mahalöödutega.

Seal on Edom, tema kuningad ja kõik ta vürstid, kes
 hoolimata nende kangelaslikkusest on pandud mõõgaga mahalöödute
 juurde; nad magavad koos ümberlõikamatutega ja haudaläinutega.

Seal on põhjamaa vürstid tervikuna ja kõik siidonlased,
 kes koos mahalöödutega on läinud alla, kes hoolimata hirmust
 nende vägevuse ees on jäänud häbisse; nad magavad
 ümberlõikamatuna mõõgaga mahalöödute juures ja kannavad oma
 häbi koos nendega, kes on läinud alla hauda.

Neid saab vaarao näha ja võib ennast trööstida kogu oma
 hiilguse pärast, mõõgaga mahalöödud vaarao ja kõik ta sõjavägi,
 ütleb Issand Jumal.

Sest ma panen ta hirmu elavate maale. Seepärast pannakse
 vaarao ja kogu ta väehulk magama ümberlõikamatute sekka koos
 mõõgaga mahalöödutega, ütleb Issand Jumal.”