Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
29Aaroni ja ta poegade pühitsemine Ja see on kirjeldus, mida sa nendega pead tegema, pühitsedes neid
 mulle preestriteks: võta üks noor härjavärss ja kaks veatut jäära,

hapnemata leiba, õliga segatud hapnemata kakke ja õliga võitud
 õhukesi hapnemata kooke; tee need peenest nisujahust!

Pane need ühte korvi ja too need korviga kaasa, siis kui tood
 härjavärsi ja kaks jäära!

Too Aaron ja tema pojad kogudusetelgi ukse juurde ja pese neid
 veega!

Võta riided ja pane Aaronile selga: särk ja õlarüü ülekuub,
 õlarüü ja rinnakilp, ja seo temale ümber õlarüü vöö!

Pane temale peakate pähe ja kinnita püha laubaehe peakatte külge!
Võta võideõli ja vala temale pähe ja võia teda!
Too esile ta pojad ja pane neile särgid selga!
Vööta nad vööga, Aaron ja tema pojad, ning seo nende peakatted!
 Preestriamet kuulugu neile igavese seaduse järgi. Ja täida Aaroni
 ja tema poegade käed!

Too härjavärss kogudusetelgi ette ning Aaron ja tema pojad pangu
 oma käed härjavärsi pea peale!

Tapa härjavärss Issanda ees kogudusetelgi ukse juures!
Võta härjavärsi verd ja määri sõrmega altari sarvedele; kogu
 veri aga vala altari jalale!

Ja võta kõik sisikonda kattev rasv, maksarasv, mõlemad neerud ja
 rasv, mis nende küljes on, ja süüta altaril põlema!

Aga härjavärsi liha, nahk ja sisikond põleta tulega väljaspool
 leeri; see on patuohver!

Võta üks jääradest ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära
 pea peale!

Tapa see jäär ja võta ta verd ning piserda altarile ümberringi!
Raiu jäär tükkideks, pese ta sisikond ja sääred ning pane need ta
 tükkide ja pea peale!

Siis süüta kogu see jäär altaril põlema; see on põletusohver
 Issandale, see on healõhnaline tuleohver Issandale!

Seejärel võta teine jäär ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed
 jäära pea peale!

Tapa see jäär ja võta ta verd ning määri Aaroni parema kõrva
 lestale ja tema poegade parema kõrva lestale, ja nende parema käe
 pöidlale ja parema jala suurele varbale; muu veri aga piserda
 altarile ümberringi!

Võta altaril olevat verd ja võideõli ja piserda Aaroni ja tema
 riiete peale, nõndasamuti tema poegade ja poegade riiete peale; siis
 saavad pühaks tema ja ta riided, ja samuti tema pojad ja poegade
 riided!

Võta siis jäära rasv ja rasvane saba, sisikonna võrkkile rasv ja
 maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja
 parempoolne saps, sest see on pühitsusjäär,

üks päts leiba, üks õliga segatud leivakakk ja üks õhuke koogike
 hapnemata leibade korvist, mis on Issanda ees,

ja pane need kõik Aaroni käte peale ja tema poegade käte peale
 ning kõiguta neid kõigutusohvrina Issanda ees!

Siis võta need nende käte pealt ja põleta altaril põletusohvri
 peal meeldivaks lõhnaks Issanda ees; see on tuleohver Issandale!

Võta rinnaliha Aaroni pühitsusjäärast ja kõiguta seda
 kõigutusohvrina Issanda ees; ja see saagu siis sinule!

Pühitse kõigutusrinda ja tõstesapsu, mida on kõigutatud ja
 mida on tõstetud Aaroni ja tema poegade pühitsusohvri jäärast,

ja need saagu Iisraeli lastelt Aaronile ja tema poegadele
 igavese seaduse järgi, sest see on tõstelõiv; ja kui tõstelõiv on see
 Iisraeli lastelt nende tänu-tapaohvritest, tõstelõiv Issandale!

Aaroni pühad riided saagu pärast teda ta poegadele, et neidki
 nende sees võitaks ja nende käed täidetaks!

Seitse päeva kandku neid oma seljas see ta poegadest, kes saab
 preestriks, kes läheb kogudusetelki, et pühamus teenida!

Võta pühitsusjäär ja keeda selle liha pühas paigas!
Ja Aaron ja tema pojad söögu jäära liha ja leiba, mis on korvis,
 kogudusetelgi ukse ees!

Nad söögu seda, millega lepitust toodi, kui nende käed täideti
 ja neid pühitseti; aga võõras ei tohi seda süüa, sest see on püha!

Ja kui pühitsusohvri lihast ja leivast midagi jääb üle
 hommikuks, siis põleta see jääk tulega: seda ei tohi süüa, sest see
 on püha!

Tee Aaroni ja tema poegadega kõik nõnda, nagu ma sind olen
 käskinud; nende pühitsus kestku seitse päeva!

Ohverda iga päev patuohvri härjavärss lepituseks ja puhasta
 patust altar, tuues selle peal lepitust, ja võia seda pühitsuseks!

Seitse päeva toimeta altari lepitust ja pühitse seda; siis altar
 saab väga pühaks: igaüks, kes altarit puudutab, saab pühaks!

Igapäevane ohver Ja see on, mida sa pead ohverdama altaril alaliselt, iga päev:
 kaks aastast talle.

Üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul,
ja kann peent jahu, segatud kolme kortli tambitud õliga, ja
 joogiohvriks kolm kortlit veini ühe talle kohta!

Teine tall ohverda õhtul; valmista see nagu hommikulgi roaohvri
 ja joogiohvriga healõhnaliseks tuleohvriks Issandale!

See olgu alaliseks põletusohvriks Issanda ees teie sugupõlvedele
 kogudusetelgi ukse ees, seal, kus ma ennast teile ilmutan, et sinuga
 rääkida!

Seal ma ilmutan ennast Iisraeli lastele ja see saab pühaks minu
 auhiilguse läbi.

Mina pühitsen kogudusetelgi ja altari; ja ma pühitsen enesele
 preestriteks Aaroni ja tema pojad.

Ma tahan elada Iisraeli laste keskel ja olla neile Jumalaks.
Ja nemad peavad tundma, et mina olen Issand, nende Jumal, kes
 tõi nad Egiptusemaalt välja, et elada nende keskel. Mina olen Issand,
 nende Jumal!